• januari

  • Inget event finns planerat denna månad
  • februari

  • Inget event finns planerat denna månad

Mänskliga rättigheter

En utbildning i riskhantering av mänskliga rättigheter för företag som är verksamma i högriskländer eller komplexa marknader på ett eller annat sätt. Utbildningen kommer att bestå dels av diskussioner kring riskhanteringsprocesser i frågor som rör mänskliga rättigheter, dels av fallstudier där högriskländer, leverantörer, kunder, internarisker blir föremål för en så kallad due diligence.

Målet är att du som deltagare går tillbaka till ditt företag med mer konkreta tips på hur man kan och bör arbeta med dessa frågor.

Utförd utbildning diplomeras.

Datum: 01 januari 1970 - 01 januari 1970
Lokal: Array
Kostnad: Array
Anmälan till: Array