• februari

 • 04

  ESG WORKSHOP

   
 • 10

  Mänskliga rättigheter

   
 • 12

  ILOs åtta kärnkonventioner

   
 • 19

  Anti-korruption

   
 • 25

  Riskhantering av mänskliga rättigheter

   
 • mars

 • 04

  Nya redovisningskravet/medlemmar

   
 • 05

  ESG WORKSHOP

   
 • 10

  SAM om Skatteflykt

   
 • 17

  Ansvarsfulla leverantörsled

   
 • 26

  ESG WORKSHOP

   

ILOs åtta kärnkonventioner

Grundutbildning
ILOs åtta kärnkonventioner och arbetstagares rättigheter

I denna utbildning får företagen en inblick i International Labour Organisation’s, ILO’s, organisation, system och strukturer. Fördjupad genomgång sker i frågor som;
”Vad innebär tvångsarbete, barnarbete, diskriminering i arbetslivet, och slaveri i dagens samhälle?”
Regionala instrument som den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och friheterna kommer också att lyftas under utbildningen.
Denna utbildning är viktig för bolag/organisationer  med arbetsrättsliga utmaningar i sin globala verksamhet. Även de som har ett allmämnt intresse är välkomna att delta.

Utbildningen innehåller interaktiva inslag, med grupparbeten och workshops.

Lärare:
Lise Bergh

Avgift:
3900 SEK plus moms

 

Datum: 12 februari 2015 - 12 februari 2015
Lokal: Skeppsbron 22, Stockholm
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se