• augusti

 • 21

  Hållbart Arbetsliv & Hälsa

   
 • 22

  Nätverksträff för Sveriges CSR-nätverk

   
 • september

 • Inget event finns planerat denna månad

Hållbart Arbetsliv & Hälsa

Cancer, hjärt- kärl, diabetes, ögonsjukdom och psykisk ohälsa, Sverige och Europa står inför enorma folkhälsoutmaningar. Trots vår välfärd, tillgång till sjukvård, fria mediciner, information och kunskap om hur vi borde leva, så blir vi allt mer sjuka. Orsakat av en kombination av dålig kost och för lite fysisk aktivitet, katalyserat av att vår digitala kommunikationsvärld snabbt förändrar vårt sätt att arbeta, vår fritid och vårt sätt att umgås. En starkt negativ trend som skapar ett enormt personligt lidande och samtidigt astronomiska kostnader för både den gemensamma välfärden och näringslivet.   

För att bryta denna negativa trend som hotar hela vårt samhällssystem i grunden måste alla vara med och ta ansvar. Annars riskerar den att rasera både den allmänna sjukvården, det privata sjukförsäkringssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. För ett privat företag handlar det främst om att kort- och långtidssjuka medarbetare skapar enorma kostnader genom produktionsbortfall, personalomsättning och sänkt attraktion som arbetsgivare. För det enskilda företaget räcker det att börja där, i all enkelhet med ambitionen att sänka sina sjuktal för att öka lönsamheten, vinsten och sitt employer brand. Svenska företag som tar ansvar för sina anställdas hälsa på riktigt kommer att bli mer lönsamma och därmed ha både mer tid och resurser för att ta en större roll i de stora ansvarfrågorna kopplade till CSR arbetet.

 

21 augusti startar vi upp denna arbetsgrupp tillsammans med medlemsföretag och relevanta intressenter.       

Datum: 21 augusti 2019 - 21 augusti 2019
Lokal: CSR Sweden, The Castle, Stockholm
Kostnad:
Anmälan till: marianne.bogle@csrsweden.se