• juli

 • 01

  AI-samhället - utopi eller mardröm?

   
 • 01

  Universell utformning av arbetsplatser - vilka är vinsterna bortom inkludering?

   
 • 04

  Hållbar Beskattning

   
 • augusti

 • 21

  Hållbart Arbetsliv & Hälsa

   
 • 22

  Nätverksträff för Sveriges CSR-nätverk

   

Hållbar Beskattning

Torsdag 4 juli, kl. 09.00-10.00, Mellangatan 9, Vattenfall
Hållbar beskattning är ett ämne som ligger i tiden, det diskuteras ökad transparens, hur ska man som bolag navigera för att göra rätt. Man kan även inom samma bolag ha olika sätt att se på frågan. Det är dags att hitta någon form av samsyn och riktning.
Att ha en policy i frågan kan vara en start. CSR Sweden startade för en tid sedan en tvärsektoriell arbetsgrupp för att diskutera detta, alla i gruppen är inte jämt överens hur vi ska skapa förändring men alla förstår vikten av att vi tillsammans kan främja frågan. Gruppen består idag av representanter från: Skatteverket, FAR, Lunds Universitet, Vattenfall, Vinge, Diakoni, Näringsdepartementet. Under detta seminarium kommer diskuteras beskattningens roll i arbetet med Agenda 2030, initiativ för ökad transparens i företagsbeskattningen och vilka konsekvenser dessa initiativ medför i svenska företag. Vi kommer även finnas kvar efteråt för frågor kring gruppens arbete.

Medverkande:
Axel Hilling, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Anders Tegelberg, Vattenfall
Johan Falksäter, Skatteverket
Hans-Peter Larsson, FAR
Annika Ramsköld, Vattenfall

Mer info

 

Datum: 04 juli 2019 - 04 juli 2019
Lokal: Mellangatan 9, Visby, Vattenfall
Kostnad:
Anmälan till: