• juli

 • 01

  CSR i den socialt hållbara staden

   
 • 02

  Förvandligen från icke-finansiellt till finansiellt – EU:s nya redovisningskrav

   
 • augusti

 • Inget event finns planerat denna månad

Förvandligen från icke-finansiellt till finansiellt – EU:s nya redovisningskrav

ALMEDALEN

Torsdag 2 juni  kl: 16:15

Hållbarhet är ett område som idag går beskrivs som icke-finansiellt vilket är en utmaning när man vill diskutera detta med den finansiella sektorn. Nu kommer nytt lagkrav som kräver att de större bolagen i sin årsredovisning ska berätta hur man hanterar dessa frågor som tidigare varit externaliteter för företagen. Utifrån sina affärsmodeller måste företagen på årlig basis redovisa hur de arbetar med mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, korruption och socialt ansvar. Syftet är att denna information ska bli lika viktig och formell som den finansiella rapporteringen. Men hur mogna är företagen, hur integrerat jobbar man idag med frågorna? Vilken typ av information är relevant och hur ser möjligheten ut att jämföra företag med varandra? Vad kommer detta nya lagkrav att innebära och vilka omfattas?

 

Medverkande:

Carina Lundberg Markow, Ägaransvarig, Folksam
Jens Schlyter, Hållbarhetsrådgivare/statligt ägda bolag, Näringsdepartementet
Ola Löhman,  Projektledare, CSR Sweden.

Datum: 02 juli 2015 - 02 juli 2015
Lokal: Erlanderska Rummet Wisby Hotell
Kostnad:
Anmälan till: