• januari

  • Inget event finns planerat denna månad
  • februari

  • Inget event finns planerat denna månad

CSR-utbildning (övergripande)

Ett samarbete mellan Folkuniversitetet och The Academy for Human Rights in Business.

Denna kurs ger en övergripande kunskap om vad CSR innebär, hur det appliceras inom olika delar i ett företag och en kort inblick i hur det redovisas resultatmässigt. 
Kursen passar dig som vill ha en överblick inom ämnet och förstå vilka delar som ingår, samt få insikter i hur företag praktiskt kan arbeta med CSR. Kursen är en bra grund för dig som är kommunikatör, affärskonsult, företagare eller anställd och behöver kunskaper om ämnet för ditt arbete, men passar även dig som är studerande och intresserad av frågorna.

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar/fallstudier. Antalet deltagare är begränsat till 25 personer.

Kursens innehåll
• CSR - en introduktion: historik, utveckling
• CSR och leverantörsledet – utmaningar, risker och riskhantering
• Mänskliga rättigheter och anti-korruption
• Praktiska exempel på hur CSR-arbete går till med gästföreläsare från företagsvärlden
• Att kommunicera hållbarhetsarbete internt och externt
• Att redovisa CSR – en översikt

Kursledare
Parul Sharma är rektor för The Academy for Human Rights in Business och människorättsjurist, med gedigen erfarenhet i CSR-frågor från så kallade högriskländer. Human Rights Law Network, Amnesty Business Group, EU-kommissionen och Sandvik AB är några exempel där Parul har jobbat med frågor om mänskliga rättigheter, anti-korruption, CSR i leverantörsledet, arbetsrätt, och CSR- perspektivet. Parul har en rik erfarenhet som föreläsare från landets högskolor och universitet. Hon har skrivit en rad böcker och är en aktiv krönikör.
Marianne Bogle är verksamhetsansvarig på CSR Sweden, Sveriges ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. CSR Swedens främsta uppgifter är att inspirera företagen i sitt arbete med ansvarsfrågor och att främja diskussionen mellan näringsliv och politiker. CSR Sweden har 21 medlemsföretag och är nationell partner till CSR Europe, Europas ledande CSR-företagsnätverk.

Citat från tidigare kursdeltagare
"Både Parul och Marianne är ledande experter inom CSR och det var anledningen till att jag valde att läsa just den här CSR-kursen. Jag kan inte tänka mig bättre kursledare!"

Datum: 01 januari 1970 - 01 januari 1970
Lokal: Array
Kostnad: Array
Anmälan till: Array