• april

 • 05

  CSR Swedens årsmöte/Pact4Youth

   
 • maj

 • 17

  Human Rights Risk in the Supply Chain

   

CSR Swedens årsmöte/Pact4Youth

5 april har CSR Swedens sitt formella årsmöte. (kl. 16.00)

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer.

Efter den formella delen kommer vi lyfta Pact4Youth, dvs hur kan vi stötta unga människor för att få en bra start  i livet genom att hitta sin väg in på arbetsmarknads, start av eget företag, studier.

Vi kommer få lyssna till Futurion, Fryshuset, Hello World, NyföretagarCentrum Ung & Eget, Sodexo, Randstad.

 

Till Medlemmar i CSR Sweden
Kallelse till årstämma 2017

Datum: onsdag 4 april
Tid: 16:00-16.45
Plats: SJ, Vasagatan 10, Stockholm

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Val av sekreterare på stämman
 4. Val av 2 personer att justera protokollet
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Årsmötets behöriga utlysande
 8. Årsredovisning
 9. Revisionsberättelse
 10. Fastställande kring mål, verksamhetsplan och budget
 11. Frågan om ansvarsfrihet
 12. Val av ordförande och styrelseledamöter
 13. Val av valberedning
 14. Val av revisor
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas.

Datum: 05 april 2017 - 05 april 2017
Lokal: SJ huvudkontor Vasagatan, Stockholm
Kostnad:
Anmälan till: