• januari

  • Inget event finns planerat denna månad
  • februari

  • Inget event finns planerat denna månad

CSR i leverantörsledet

En tvådagarskurs för dig som arbetar med leverantöruppföljning, men även för dig som inte arbetar med frågorna aktivt idag.
Hur ser det ut rent praktiskt med processer och frågeställningar kring mänskliga rättigheter, arbetsrätten och etiken (anti-korruptionen) i leverantörsledet speciellt med fokus på högriskländer? Vilka minimikrav bör ställas? Hur ser ett uppföljningsprogram ut? Vad krävs för minimikompetens internt för att handlägga dessa frågor?

Utbildningen avslutas med ett kortare prov med utformande av en verktygslåda som deltagarna ska ta med sig till sina respektive bolag.

Kontaka oss för mer info på info@csrsweden.se

Datum: 01 januari 1970 - 01 januari 1970
Lokal: Array
Kostnad: Array
Anmälan till: Array