• maj

 • 12

  Roundtable med Make Equal

   
 • 20

  Bli startklar för nya redovisningskravet!

   
 • juni

 • Inget event finns planerat denna månad

Bli startklar för nya redovisningskravet!

 

Frukostmöte om vårt verktyg MIA-tool Sustainability management maturity and integration benchmark tool CSR Sweden erbjuder företag en unik möjlighet att fåen sammanfattad tydlig, grafisk presentation av det egna företagets förmåga att integrera socialt ansvar och hållbarhet i sin verksamhet. Verktyget har direkta länkar till GRI 4 och EU:s nya direktiv kring redovisning av icke-finansiell information som betyder att år 2017 kommer ca 2000 fretag i Sverige behöva redovisa detta i sin årsredovisning.   Lite om processen: Steg 1: Introduktion, klargörande kring begrepp såsom materialitet i relation till socialt ansvar, hållbar utveckling till företagets finansiella resultatet. Steg 2: Intervju/möte där expert från CSR Sweden träffar företaget för att göra en analys påhur integrerat och moget bolaget är inom området hållbarhet. Dessa värden blir underlaget för den analys företaget kommer tillhandahålla. Steg 3: Genomgång av resultat och ev förklaring av bedömningen som gjorts och överlämning av material där ocksåen benchmarkingsdel ingår.

Datum: 20 maj 2016 - 20 maj 2016
Lokal: CSR Sweden, Skeppsbron 22
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se