• maj

 • 19

  Är barnens rättigheter en hållbarhetsfråga?

   
 • 20

  Mänskliga rättigheter & ILO:s åtta kärnkonventioner

   
 • 22

  ESG WORKSHOP

   
 • juni

 • 17

  Världsutställningen i Milano

   
 • 30

  Långsiktig hållbarhet vs kortsiktiga klipp – hur väljer svenska bolag?

   
 • 30

  Skatteflykt och CSR

   

Är barnens rättigheter en hållbarhetsfråga?

Näringslivet – en del av ordet säger liv. Men varför utgår vi då inte från detta utan snarare motsatsen. Hur kommer det sig att branschen är så utsatt för beroendeproblematik? Hur gör man en både mänsklig och ekonomisk hög avkastning?
Stiftelsen Trygga Barnen och CSR Sweden bjuder in till ett mycket tankeväckande
halvdagsseminarium. Under halvdagen kommer vi med hjälp av intressanta föreläsningar se på näringslivet från en human synvinkel.

 

Agenda:
8.30 Frukost

09.00 Olivia Trygg, Generalsekreterare för Trygga Barnen, inleder med att berätta om stiftelsens årsberättelse, hur många barn som omfattas av arbetet samt vikten av att näringslivet tittar på arbetsmiljöfrågor utifrån ett barnperspektiv. Trygga Barnen talar även om sitt fokusområde utifrån ett näringslivsperspektiv. Intressant data och erfarenhet visar på att vissa branscher inom näringslivet är mer utsatta för en beroendeproblematik.

 09.45: Kaffepaus

 10.00 ”Förebyggande sociala investeringar med hög avkastning – både mänskligt och ekonomiskt”. Lena Hök Hållbarhetschef, Skandia.

 10.20 ”Arbetet med att infoga ett barnperspektiv i policys och operativ verksamhet”.
Mikael Eliasson, Ethics & Compliance Program Coordinator, TeliaSonera

 10.45 -11.30 Trygga Barnens ambassadör, människorättsjuristen Parul Sharma
berättar om Barnrättsprinciperna som är riktade just till näringslivet. Principerna antogs 2012 av Unicef, Rädda Barnen och FNs Global Compact. Hur påverkas barn vars föräldrar i arbetet representerar sitt yrke genom alkohol eller annat missbruk? Parul tar upp aktuella fallstudier kring ämnet. Är barnens rättigheter en ”ny” hållbarhetsfråga som måste tas an?

Datum: 19 maj 2015 - 19 maj 2015
Lokal: MAQs Law Firm, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se