• mars

 • 16

  Human rights and global value chains

   
 • 23

  Anti-korruption

   
 • april

 • 14

  CSR Swedens årsmöte

   

Anti-korruption

Anti-korruption har blivit vår tids största CSR utmaning. Dessvärre ser inte många kopplingen mellan CSR och korruption, eller så saknas den praktiska förmågan att
genomföra ett anti-korruptionsarbete inom bolagen. Detta är en två dagarskurs i just anti-korruptionsfrågan, där vidden av problemet, utmaningarna samt ett praktiskt
genomförbart program kommer att diskuteras och bearbetas.

 • Vad är korruption, vad är en röd flagga, vilka verktyg och arbetsmodeller måste finnas på plats?
 • Vem bär ansvaret och i vilka led?
 • Vad säger Sverige, EU och den nya Brittiska lagstiftningen?
 • Hur ser trenderna och riskerna ut i tillväxtmarknaderna?
 • Hur bör förberedelserna, riskanalyserna samt hanteringen se ut?

 

En rad fallstudier kommer att diskuteras med målsättningen att man lämnar kursen med svar på frågan ”hur jobbar jag metodiskt med anti-korruptionsfrågan inom mitt
bolag?”. Utbildningen avslutas med ett kortare prov med utformande av en verktygslåda som deltagarna ska ta med sig till sina respektive bolag.

Utförd utbildning diplomeras.

Kursen är relevant för små, medelstora och storbolag.
Kursledare: Parul Sharma med en gästföreläsare
Längd: 2 dagar

Avgift: 13.900 SEK plus moms

(Medlemmar i CSR Sweden går gratis.)

Datum: 23 mars 2016 - 24 mars 2016
Lokal: Info vid anmälan
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se