• januari

  • Inget event finns planerat denna månad
  • februari

  • Inget event finns planerat denna månad

ANTI-KORRUPTION

Anti-korruption
Anti-korruption har blivit vår tids största CSR utmaning. Dessvärre ser inte många kopplingen mellan CSR och korruption, eller så
saknas den praktiska förmågan att genomföra ett anti-korruptionsarbete inom bolagen. Akademin erbjuder nu en två dagarskurs i
just anti-korruptionsfrågan, där vidden av problemet, utmaningarna samt ett praktiskt genomförbart program kommer att diskuteras
och bearbetas. Vad är korruption, vad är en röd flagga, vilka verktyg och arbetsmodeller måste finnas på plats? Vem bär ansvaret
och i vilka led? Vad säger Sverige, EU och den nya Brittiska lagstiftningen?

Hur ser trenderna och riskerna ut i tillväxtmarknaderna? Hur bör förberedelserna, riskanalyserna samt hanteringen se ut?
En rad fallstudier kommer att diskuteras med målsättningen att man lämnar kursen med svar på frågan ”hur jobbar jag metodiskt med anti-korruptionsfrågan inom mitt bolag?”
Kursen är relevant för små, medelstora och storbolag.
Utförd utbildning diplomeras.

Kursledare: Parul Sharma med en gästföreläsare

Datum: 01 januari 1970 - 01 januari 1970
Lokal: Array
Kostnad: Array
Anmälan till: Array