• mars

 • 04

  Nya redovisningskravet/medlemmar

   
 • 05

  ESG WORKSHOP

   
 • 10

  SAM om Skatteflykt

   
 • 17

  Ansvarsfulla leverantörsled

   
 • 26

  ESG WORKSHOP

   
 • april

 • 15

  CSR Workshop i Shanghai

   
 • 22

  ESG WORKSHOP

   

Ansvarsfulla leverantörsled

CSR i leverantörsledet- hur fungerar ett sådant ansvar i praktiken?
Med fokus på högriskländer

En tvådagarskurs för dig som arbetar med leverantöruppföljning, men även för dig som inte arbetar med frågorna aktivt idag.
Hur ser det ut rent praktiskt med processer och frågeställningar kring mänskliga rättigheter, arbetsrätten och etiken (anti-korruptionen) i leverantörsledet speciellt med
fokus på högriskländer? Vilka minimikrav bör ställas? Hur ser ett uppföljningsprogram ut? Vad krävs för minimikompetens internt för att handlägga dessa frågor?
Utbildningen avslutas med ett kortare prov med utformande av en verktygslåda som deltagarna ska ta med sig till sina respektive bolag.

Utförd utbildning diplomeras.

Kursledare: Parul Sharma med gästföreläsare.
Längd: 2 dagar
Avgift: 13.900 SEK plus moms

(Medlemmar i CSR Sweden går gratis.)

Datum: 17 mars 2015 - 18 mars 2015
Lokal: Skeppsbron 22, Stockholm
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se