• september

 • 08

  Ansvarsfulla leverantörsled

   
 • 20

  TBLI CONFERENCE™ NORDIC 2016

   
 • oktober

 • 05

  Skillnad på riktigt

   
 • 25

  Utbildning i Anti-Korruption 1 dag

   

Ansvarsfulla leverantörsled

 NU TILL SPECIALPRIS!

CSR i leverantörsledet- hur fungerar ett sådant ansvar i praktiken? Med fokus på högriskländer En tvådagarskurs för dig som arbetar med leverantöruppföljning, men även för dig som inte arbetar med frågorna aktivt idag. Hur ser det ut rent praktiskt med processer och frågeställningar kring mänskliga rättigheter, arbetsrätten och etiken (anti-korruptionen) i leverantörsledet speciellt med fokus på högriskländer? Vilka minimikrav bör ställas? Hur ser ett uppföljningsprogram ut? Vad krävs för minimikompetens internt för att handlägga dessa frågor? Utbildningen avslutas med ett kortare prov med utformande av en verktygslåda som deltagarna ska ta med sig till sina respektive bolag. Utförd utbildning diplomeras. Kursledare: Parul Sharma med gästföreläsare. Längd: 2 dagar Avgift: 13.900 SEK exkl. moms 3.900 exkl.moms (Medlemmar i CSR Sweden går gratis.)

Datum: 08 september 2016 - 09 september 2016
Lokal:
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se