• November

 • 07

  Ansvarfulla leverantörsled/utbildning

   
 • 23
  Pact4youth

  The First European Business Education Summit – Pact for Youth and the way forward

   
 • December

 • 04
  Skatt som hållbarhetsfråga

  Rundabordsamtal om skatt som hållbarhetsfråga

   
 • 07

  Human Rights Risk in the Supply Chain

   

Ansvarfulla leverantörsled/utbildning

Ansvarsfulla Leverantörsled - hur fungerar ett sådant ansvar i praktiken? En tvådagarskurs för dig som arbetar med leverantöruppföljning, men även för dig som inte arbetar med frågorna aktivt idag.Hur ser det ut rent praktiskt med processer och frågeställningar kring mänskliga rättigheter, arbetsrätten och etiken (anti-korruptionen) i leverantörsledet speciellt med fokus på högriskländer? Vilka minimikrav bör ställas? Hur ser ett uppföljningsprogram ut? Vad krävs för minimikompetens internt för att handlägga dessa frågor? Lärare: Parul Sharma Pris:5.900 exkl. moms

Datum: 07 November 2017 - 08 November 2017
Lokal: CSR Sweden
Kostnad: 5900
Anmälan till: marianne.bogle@csrsweden.se