• January

  • Inget event finns planerat denna månad
  • February

  • Inget event finns planerat denna månad

THE ACADEMY FOR HUMAN RIGHTS IN BUSINESS

CSR i leverantörsledethur
fungerar ett sådant ansvar i praktiken?
Med fokus på högriskländer
En tvådagarskurs för dig som arbetar med leverantöruppföljning, men även för dig inte arbetar med frågorna aktivt idag.
Hur ser det ut rent praktiskt med processer och frågeställningar kring mänskliga rättigheter, arbetsrätten och etiken (anti-korruptionen)
i leverantörsledet speciellt med fokus på högriskländer? Vilka minimikrav bör ställas? Hur ser ett uppföljningsprogram ut?
Vad krävs för minimikompetens internt för att handlägga dessa frågor?
Utförd utbildning diplomeras.

Kursledare: Parul Sharma med en gästföreläsare

Datum: 01 January 1970 - 01 January 1970
Lokal: Array
Kostnad: Array
Anmälan till: Array