• mars

 • 04

  Nya redovisningskravet/medlemmar

   
 • 05

  ESG WORKSHOP

   
 • 10

  SAM om Skatteflykt

   
 • 17

  Ansvarsfulla leverantörsled

   
 • 26

  ESG WORKSHOP

   
 • april

 • 15

  CSR Workshop i Shanghai

   
 • 22

  ESG WORKSHOP

   

SAM om Skatteflykt

Skatteflykt:
Varje år förlorar utvecklingsländerna minst 1200 miljarder dollar i olovlig kapitalflykt. Det är ungefär tio gånger mer än världens samlade bistånd.
Den största delen av kapitalflykten - över 60 procent- utgörs av multinationella företags skatteflykt. Lagkrav diskuteras nu kring land-för-land-rapportering
och företag förväntas också jobba för att uppfylla milleniummålen.

Vad är skillnaden mellan lovlig och olovlig skatteflykt?
Vad innebär lovlig skatteplanering?

Panel:
Isabella Lövin, Biståndsminister
Anna Ryott , VD, Swedfund
Helena Mueller, Sustainability Consulting, KPMG
Emelie Aho, Policyrådgivare, Forum Syd

Moderator:
Parul Sharma, Dean, the Academy for Human Rights in Business, CSR Sweden
Seminariet inleds av Annica Sohlström, Generalsekreterare, Forum Syd

 

 

OM SAM:
SAM är en mötesplattform skapad av CSR Sweden för att diskutera viktiga, aktuella ämnet med samhällets olika sektorer/aktörer
kopplade till CSR Vi inleder alltid med sakkunnig panel för att få bästa förrutsättningar att sätt ljus på frågor. Vi har ett begränsat
antal platser för att skapa ett bra diskussionsklimat och uppmuntrar publiken att vara delaktig. Vi avslutar med ett mingel för att få möjlighet
att fortsätta diskussion och möjlighet att ställa enskilda frågor.

 

 

Datum: 10 mars 2015 - 10 mars 2015
Lokal: Summit Greve Turegatan, Stockholm
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se