top of page
thomas-richter-B09tL5bSQJk-unsplash.jpg
103306787_256674695610580_27470851911260

Due diligence / genomlysning av dina risker i produktionskedjan

Parul Sharma håller en miniutbildning i due diligence/genomlysning av dina hållbarhetsrisker i produktionskedjan. Vilka verktyg behövs för genomlysning? Vem är en högriskleverantör? Metod/er för uppföljningar, hur ser dessa ut? Vilka risker inom miljö och mänskliga rättigheter har ökat under pandemin? Vad är nutida slaveri och vad är minimikraven på företag med inköp eller upphandling i högrisk-kedjor? 

 

Parul Sharma utgår från sin senaste bok: Produktionskedjan, ditt ansvar för människan och miljön. Kan köpas på Bokus och Adlibris.

990 SEK + moms

Torsdag 20 augusti 2020, kl. 10.00-11.30

Digital utbildning med Zoom – Du får en länk till utbildningen när du anmäler dig

Asylrattscentrum_logo_rgb.png
krzysztof-hepner-TH7TW20de9s-unsplash_bl
Anna-svt-liten-1.jpg

Utbildning om migrationsfrågor för företag

Integration och mångfald är centrala frågor i företags sociala hållbarhetsarbete. Det finns en ambition och vilja hos många aktörer att öka andelen medarbetare som har utomeuropeisk bakgrund. Många som söker sig till yrken där företag har stora rekryteringsbehov är också relativt nya i Sverige. Det här innebär att företag ställs inför nya frågeställningar kring olika former av arbetstillstånd och andra migrationsrättsliga frågor. 

 

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med medarbetarfrågor och/eller hållbarhetsfrågor. Efter utbildningen kommer du att ha den nödvändiga grunden inom migrationsrätt för dig som arbetsgivare. Du kommer även kunna bena ut vart du och dina medarbetare kan vända er med olika frågor framöver. 

Bakgrund

Det finns en vilja och ett behov av att fler nyanlända kommer i arbete. Ett arbete är en viktig pusselbit för integration och självförverkligande. Samtidigt är företag och organisationer i behov av kompetens och personal. Trots det här uttalade gemensamma intresset finns ett antal juridiska och praktiska hinder för företag att anställa den här gruppen. Hinder som är i gränslandet mellan utlänningsrätt, arbetsrätt, problematiska processer och byråkrati. 

Exempel som lyfts av företag är långa handläggningstider, begränsningar i möjligheten att bli certifierade, svårigheter vid ansökning av arbetstillstånd, brister kring tidigare arbetsgivares inbetalningar av försäkringar och semesterersättning. Det kan också röra sig om felaktiga eller till och med olagligt utnyttjande av arbetskraft som medför mänskliga konsekvenser men även en sned konkurrens för företagen. Företag får även ett allt större ansvar som arbetsgivare i och med att så mycket av möjligheter till familjeåterförening och permanenta såväl som tillfälliga tillstånd blir beroende av en anställning.

 

Framöver oroas många företag av förslag om begränsningar för personer att byta spår och ansöka om arbetstillstånd efter att deras asylansökan avslagits.  

Det här området har utvecklats mycket de senaste åren och är komplicerat. Många synpunkter och rykten cirkulerar. Osäkerheten medför en minskad benägenhet för företag att anställa personer som inte befunnit sig i Sverige så länge eller har tillfälliga tillstånd. Bristen på korrekt information och underlag minskar också möjligheten för en produktiv dialog mellan olika aktörer såsom företag, myndigheter och politiker. 

För att företag ska ha en nödvändig grund för att navigera de här frågorna har vi därför tagit fram den här utbildningen. Utbildningen utgörs av en inledande föreläsning kring migrationsrätt för företag som följs av en kortare workshop med frågor.

 

Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad håller föreläsningen och generalsekreterare Erica Molin modererar workshopen. 

990 SEK + moms

Tisdag 22 september 2020, kl. 10.00-11.30

Digital utbildning med Zoom – Du får en länk till utbildningen när du anmäler dig

bottom of page