top of page

Forskning kring CSR

Foto-Forskning.jpg
STUDIER OCH FORSKNINGSRAPPORTER

Här listar vi utvalda studier och forskningsrapporter som vi rekommendera om du vill få en bredare bild av vad CSR och hållbarhet är och kan vara.

VARFÖR SAMHÄLLELIGT FÖRETAGSANSVAR?

– Kvalitativ studie om motiven bakom samhälleligt företagsansvar

Författare: Elisabeth Eriksson och Fabian Skog (våren 2008), Stockholms Unversitet, Företagsekonomiska Institutionen.
Denna magisteruppsats granskar bakomliggande motiv till varför vinstmaximerande företag ägnar sig åt samhälleligt ansvarstagande. CSR Swedens Marianne Bogle är en av de experter som har intervjuats för uppsatsen.

Ladda ner rapporten som pdf

AN EXPLORATIVE JOURNEY IN UNDERSTANDING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Författare: Fredrik Karlberg and Simon Ryberg (vintern 2007).
Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Ladda ner rapporten som pdf

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Små och medelstora modeföretags arbete med att ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Denna D-uppsats på 10 poäng är författad av Susanne Andersson, Julika Lamberth och Jenny Sandqvist vid Lunds Universitet (våren 2007). CSR Swedens Marianne Bogle är en av de experter som har intervjuats för uppsatsen.

Ladda ner rapporten som pdf

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. HUR KOMMER DET ATT UTVECKLAS I FRAMTIDEN?
Denna kandidatuppsats på 10 poäng är författad av Kevin Ong och Fabian Skog vid Stockholms Universitet, våren 2007. CSR Swedens Marianne Bogle är en av de experter som har intervjuats för uppsatsen.

Ladda ner rapporten som pdf

FÖRETAGENS ANSVAR OCH DEN SVENSKA MODELLEN
Rapporten som är utgiven i november 2006 av SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier) är författad av Magnus Frostensson (forskare och lärare) och Tommy Borglund (professor, konsult och lärare). CSR Swedens Marianne Bogle är en av de experter som har intervjuats för rapporten.

Ladda ner rapporten som pdf

bottom of page