CSR-Sweden-Parul-utbildning_alt.jpg

En praktisk diplomerande utbildning om Barnrättsprinciperna för företag av alla storlekar;  barns rättigheter och due diligence.

Varför bör ditt företag ha barn som en målgrupp i hållbarhetsarbetet? Hur kan man säkerställa att leverantörer inte kränker barns rättigheter? Hur kan ditt företag ta hänsyn till barns rättigheter i marknadsföringen? Hur kan ni implementera Barnrättsprinciperna i företagets riskhantering?

Detta och mycket annat kommer du att lära dig mer om under en inspirerande och praktisk heldagsworkshop om hur ditt företag kan integrera ett barnrättsperspektiv i ert hållbarhetsarbete med hjälp av Barnrättsprinciperna för företag. Dagen kommer att innehålla minst fem konkreta fallstudier från verkligheten, som deltagarna aktivt får lösa i olika workshops.

 

Detta är ett praktiskt utbildningsinitiativ för att öka kunskapen inom Barnrättsprinciperna riktade till företag.

 

Barnrättsprinciperna är verktyg som hjälper företag att förstå sin påverkan på barns rättigheter. De tio principerna omfattar ett brett spektrum av frågor, från ansvarsfull marknadsföring och eliminering av barnarbete till säkra produkter för barn och familjevänliga arbetsplatser. Principerna är framtagna av UNICEF, FN:s Global Compact och Rädda Barnen.

 

Vi bjuder in till ett utbildningstillfälle där de tio Barnrättsprinciperna presenteras samt knyts an till riskaspekter som bolag löper i samband med sina inköp, produktion och affärskontakter.
 

Vi tittar både i Sverige och andra länder, till exempel olika högriskmarknader.

27 oktober, 09.00–16.30

Stockholm (IRL, ej online)

Lärare: Parul Sharma 

Pris: 5900 SEK plus moms, inkluderar studiematerial, fika och lunch.

Kursledare:

Parul Sharma.jpg

Parul Sharma

CSR Sweden