• MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

    MÅL 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

    Gäster: Annika Ramsköld, Vattenfall, Erik Wetter, Handelshögskolan och Flowminder samt Niclas Ihren, Matters Group

    Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.