• MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

    MÅL 6: RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

    Gäster: Cecilia Chatterjee Martinsen, WaterAid, Petra Wadström, Solvatten och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen

    Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.