• MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA

    MÅL 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA

    Gäster: Eva Linkvist, gymnasielärare, Per Lagerström, kommunikationsansvarig, Futurion, Susanna Salwen, corporate citizenship, IBM, Marianne Bogle, CSR Sweden.

    Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.