• MÅL 2: INGEN HUNGER

    MÅL 2: INGEN HUNGER

    Gäster: Rebecka Jalvemyr, FIAN, Annica Sohlström, Livsmedelsverket, Kaj Török, MAX Hamburgare

    Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.