• MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

    MÅL 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

    Gäster: Carl Schlyter, (MP) Åsa Romsom, IVL och Olle Forshed, WWF

    Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.