• MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER

    MÅL 14: HAV OCH MARINA RESURSER

    Gäster: Marmar Nekoro, Baltic Sea Future, Peter Wiklöf, Ålandsbanken och Ulrika Siira, Havs och Vattenmyndigheten

    Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.