• Introduktion till Agendapodden

    Introduktion till Agendapodden

    Parul Sharma presenterar "Vems Agenda?"

    Människorättsjuristen Parul Sharma är värd under 17 tillfällen med gäster från alla samhällssektorer. 17 mål och 17 tillfällen. Vad betyder agendan för gemene man och kvinna? Vad betyder målen och delmålen för Sverige?