• MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET

    MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET

    Gäster: Ulric Jansson, Män för jämställdhet, Sara Mohammad,  Glöm aldrig Pela och Fadime, Agnes Hellström, Svenska Freds samt Azita Shariati, VD Sodexo

    Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.