• MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

    MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

    Under produktion. Kommer snart.

    Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Följ oss